இந்தியாவில் இ-காமஸ்யின் வளர்ச்சி:


E-commerce Web Design – The Trends of Tomorrow
இந்தியாவில் இ-காமஸ் சந்தை வளர்ந்துக்கொண்டே இருக்கிறது. அதுமட்டும் இல்லாமல் அனைத்து பொருள்களையும் விக்ககூடிய இ-காமஸ் தளங்களும் (MARKET PLACE) நிறைய இருக்கின்றன. இந்த இ-காமஸ்யின் வளர்ச்சி சென்ற ஆண்டை விட அதிக வருவாயை தரும். ஒரு தகவல்படி இ-காமஸ் சந்தைகள் இந்த வருட முடிவுக்குள் $6 பில்லியன் டாலர் வருவாயை தரும் என கூறுகின்றனர். இது கடந்த ஆண்டைவிட 7௦% வளர்ச்சி அதிகம். இந்த வளர்ச்சிகளால் வளரும் இ-காமஸ் சந்தையில் ஆசியா – பசிபிக் கண்டத்தில் இந்திய முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த வளர்ச்சிகளில் முக்கியமானது அலைபேசி(MOBILE) மற்றும் டேபிலேட்(TABLET) மூலம் பொருள் வாங்குவோர் எண்ணிக்கை 3௦% அதிகரித்து உள்ளது.

மேலும் இதைப்பற்றிய விவரங்களுக்கு தொடர்புகொள்ளுங்கள்:

பர்சனல் எண் : +91-9087744411

உதவிக்கு தொடர்புகொள்க :-

தொலைபேசி எண் : 044 6545 6545 / +91-880 7575 880

அஞ்சல் முகவரி : sales@telelookz.com

எங்கள் முகவரி : http://www.telelookz.in / http://www.telelookz.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s